VILKEN UPPGIFT HAR LYMFSYSTEMET?

Lymfsystemets viktigaste uppgift är att bekämpa infektioner och avlägsna gamla, skadade eller främmande celler så att vätska som läcker ut ur blodkärlen leds tillbaka till blodet.

BOKA

LYMFSYSTEMET STÄDAR KROPPEN

Du kan tänka dig att lymfsystemet är som ett avloppssystem. Det städar bort röda blodkroppar som har kommit ut i vävnaderna från ett trasigt blodkärl och sedan transporteras det tillbaka till blodet, in i blodcirkulationen. Vita blodkroppar transporteras runt i det lymfatiska systemet och letar efter främmande inkräktare som virus, bakterier och giftiga ämnen (toxiner) och förstör dem. Lymfan filtreras i lymfnoderna för att ta bord de främmande inkräktarna och hindra dem från att ta sig in i blodbanan. När den sedan har renats i lymfnoderna så flödar den in i blodbanan och blodcirkulationen.

TRÖGT LYMFSYSTEM

Det kan bli stockingar i lymfsystemet av olika orsaker. Då flyter inte lymfan (vätska med slaggprodukter) inte på i den takt som är nödvändigt. Det betyder att "skräpet" blir kvar i vävnaderna och det bildas förtätningar som så småningom blir fettväv med inväxning av bindväv - fibroser. Det blir celluliter och som små "bullar" som sitter på till exempel insidan av knäna eller överarmarna. I den förtätade vävnaden fastnar ytterligare lymfvätska och slaggprodukter vilket resulterar i att lymfsystemet fungerar sämre. I det här stadiet kan det uppstå smärta och sjukdomar. Kroppens ämnesomsättning kan komma att rubbas och hela självläkningsförmågan blir nedsatt.

Läs mer:
Lymfsystemet