Lymfmassage renar kroppen från slaggprodukter och gör huden slätare.

HUR FUNGERAR LYMFMASSAGE?

Lymfmassage är en mjuk massage som bland annat renar kroppens vävnader från överskottsvätska och slaggprodukter. Under en behandling så behandlas hela kroppen, inte enbart det svullna området, genom att man stimulerar lymfsystemet med djupandning, lätta tryck, och strykningar i lymfflödets riktning, samt något djupare grepp för att lösa upp fibroserna.

BOKA

LYMFMASSAGEN HJÄLPER TILL ATT

  • Avlägsna slaggprodukter, överflödig vätska, gifter, bakterier och främmande ämnen från vävnaden.
  • Lindra stress
  • Höja immunförsvaret
  • Läka skador från t ex operationer och ödem fortare
  • Minimera ärrbildning

OBS! Det är viktigt med extra vattenintag efter lymfmassagen eftersom utsöndringen av gifter i kroppen ökar för att sedan forslas ut via urinen. Effekten med koppning och lymfmassage ökar vid en god och nyttig kosthållning samt god konditionsträning.