LYMFMASSAGE

EN LÄTTNAD FÖR KROPPEN

Lymfmassagen är en mycket mild och behaglig massage som passar alla men särskilt personer som har svullnad, smärta, domningar eller trötthetssyndrom. Genom att massera i lymfans riktning så hjälper man till med transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnader. Många upplever sig lätta i kroppen efter lymfmassagen.

BOKA

LYMFSYSTEMETS UPPGIFT

Lymfan är en del av vårt immunförsvar och hjälper oss att bekämpa infektioner och dess uppgift är också att transportera runt celler, proteiner och avfallsprodukter i kroppen. När vårt lymfsystem fungerar så höjer det immunförsvaret och påverkar vår hälsa positivt. Under ett dygn bildas 2-4 liter lymfa som når hela kroppen utom hjärnan. Vätskan kommer ut ur kroppen via urinen, svett och utandningsluft. Om den av någon anledning inte kommer ut som den ska kan vi svullna och få olika sjukdomar.

EFFEKTER AV LYMFMASSAGE

Lymfmassage kan hjälpa vid bland annat: Fibromyalgi, sömnsvårigheter, domningar i fingrar och armar, sendrag/kramp i benen, restless legs, svullnad i ben och/eller armar, händer och fingrar, har lätt för att bli förkyld, svårt att minska i vikt, träningsvärk, oro/stress i kroppen.Redan efter första behandlingen känner sig klienten mycket lättare i kroppen eftersom vätska och fett masseras ut. Celluliter reduceras eller försvinner, huden blir slätare. Lymfmassagen hjälper även till att lösgöra fysiska, mentala och känslomässiga muskelspänningar, förebygger muskulära skador och förkortar läkningsprocessen om du har skadat dig.

DÅLIGT LYMFFLÖDE KAN RESULTERA I

Ökad volym (ödem) i vissa kroppsdelar
Irritation av vävnader som leder till att en inflammatorisk reaktion uppstår och i värsta fall leder till värk. 
Immunförsvaret kan försvagas vilket leder till att man blir mer mottaglig för sjukdomar.
Risk för Rosfeber

LÄS MER

Hur fungerar lymfmassage?
Vem kan behandlas med lymfmassage?
Vilken uppgift har lymfsystemet?
Vad är fibroser/celluliter?